Oferta
Ośrodek Szkolenia „INNOWACJA” w Stalowej Woli ul. Hutnicza 12.

Operator maszyn do robót ziemnych kl.III

Koparko-ładowarka VOLVO

Zakres szkolenia:

(wybierz link aby przeczytać wymagania)

koparko-ładowarki kl.III

ładowarki jednonaczyniowe kl.III

koparki jednonaczyniowe kl.III

spycharki kl.III

wiertnice dla technologii bezwykopowych kl.III

Operator maszyn do robót ziemnych kl.I

Ładowarka VOLVO

Zakres szkolenia:

(wybierz link aby przeczytać wymagania)

ładowarki jednonaczyniowe kl.I

koparki jednonaczyniowe kl.I

spycharki kl.I

równiarki kl.I

Operator maszyn drogowych

Walec drogowy VOLVO

Zakres szkolenia:

(wybierz link aby przeczytać wymagania)

walce drogowe kl.II

przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie

  spalinowym kl.III

pilarki mechaniczne do ścinki drzew kl.III

Operator maszyn różnych i innych urządzeń technicznych

Zakres szkolenia:

(wybierz link aby przeczytać wymagania)

pompy do mieszanki betonowej

zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych

rusztowania budowlano-montażowe, metalowe

  -  montaż i demontaż

wielozadaniowe nośniki osprzętów

Operator maszyn do robót ziemnych (baza zamiejscowa w Biłgoraju)

Ładowarka 560E

Zakres szkolenia:

(wybierz link aby przeczytać wymagania)

koparko-ładowarki kl.III

ładowarki jednonaczyniowe kl.III

koparki jednonaczyniowe kl.III

spycharki kl.III

Operator maszyn drogowych (baza zamiejscowa w Biłgoraju)

Przecinarka drogowa

Zakres szkolenia:

(wybierz link aby przeczytać wymagania)

walce drogowe kl.II

przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie

  spalinowym kl.III

pilarki mechaniczne do ścinki drzew kl.III