Dokumenty
Ośrodek Szkolenia „INNOWACJA” w Stalowej Woli ul. Hutnicza 12.

Karta zgłoszenia

Kliknij w obrazek aby otworzyć lub pobrać dokument w formacie MS Word (wersja pdf)

Karta zgloszenia_nowa_2021

Kartę zgłoszenia należy wypełnić i przesłać pocztą email lub tradycyjną, ewentualnie dostarczyć osobiście do biura Ośrodka.

lub prostszy sposób:

Pobierz | Wypełnij | Wyślij kartę

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

Kliknij w obrazek aby otworzyć lub pobrać dokument w formacie MS Word (wersja pdf)

Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

Wniosek należy wypełnić i przesłać pocztą email lub tradycyjną, ewentualnie dostarczyć osobiście do biura Ośrodka

Dane Ośrodka Szkolenia "INNOWACJA"

Kliknij w obrazek aby otworzyć dokument w formacie pdf

Dane Ośrodka Szkolenia

Zasady przeprowadzania egzaminu

Kliknij w obrazek aby otworzyć dokument

Zasady przeprowadzania egzaminu

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Kliknij w obrazek aby otworzyć dokument

Rozporzadzenie ministra Gospodarki

Nowy zał. do rozp. Ministra Rozwoju

Kliknij w obrazek aby otworzyć dokument

Zalacznik 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju

Rodzaje i zakres kwalifikacji (UDT)

Kliknij w obrazek aby otworzyć dokument

Rodzaje i zakres kwalifikacji

Regulamin Usług Rozwojowych

Kliknij w obrazek aby otworzyć dokument

Regulamin Usług Rozwojowych INNOWACJA

POTWIERDZENIE nr: TC_60105-151/20

Kliknij w obrazek aby otworzyć dokument

POTWIERDZENIE nr: NC_60105-151_20

POTWIERDZENIE nr: NC_60102-151/17

Kliknij w obrazek aby otworzyć dokument

POTWIERDZENIE nr: NC_60102-151_17

POTWIERDZENIE nr: NC_60103-151/17

Kliknij w obrazek aby otworzyć dokument

POTWIERDZENIE nr: NC_60103-151_17