Szkolenia operatorów maszyn budowlanych i drogowych!

Ośrodek Szkolenia "INNOWACJA” s.c. organizuje kursy:

• operatorów maszyn i urządzeń stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 583 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 4 w związku z art. 98 ust. 2 pkt. 13 i art. 101 ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz,

• operatorów urządzeń transportu bliskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1008).

Maszyny do robót ziemnych

Równiarka VOLVO

Typy maszyn:

• koparko-ładowarki

• ładowarki jednonaczyniowe

• koparki jednonaczyniowe

• spycharki

• równiarki

• wiertnice dla technologii

  bezwykopowych

czytaj więcej

Maszyny do robót drogowych

Walec drogowy VOLVO

Typy maszyn:

• walce drogowe

• przecinarki do nawierzchni dróg

  o napędzie spalinowym

• pilarki mechaniczne do ścinki drzew

czytaj więcej

Urządz. transportu bliskiego

Urządzenie transportu bliskiego

Typy maszyn:

• żurawie przenośne (HDS)

• wózki jezdniowe podnośnikowe

• podesty ruchome

• suwnice

• wózki jezdniowe naładowne,

  platformowe

czytaj więcej

Inne maszyny i urządzenia

Inne maszyny i urządzenia

Typy maszyn i urządzeń:

• pompy do mieszanki betonowej

• zespoły maszyn do produkcji

  mieszanek betonowych

• rusztowania budowlano-montażowe

  metalowe – montaż i demontaż

• wielozadaniowe nośniki osprzętów

czytaj więcej

Zapraszamy!

Ośrodek Szkolenia „INNOWACJA” w Stalowej Woli ul. Hutnicza 12.

tel.: 784-097-045, 606-669-167

e-mail: biuro@szkolenia-operatorow.pl

Ośrodek Szkolenia "INNOWACJA” s.c. prowadzi szkolenia operatorów maszyn i urządzeń technicznych stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 583 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 4 w związku z art. 98 ust. 2 pkt. 13 i art. 101 ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Ośrodek posiada potwierdzenia spełniania wymagań określonych w § 25 ww. rozporządzenia: Nr NC-60102-151/17; Nr NC-60103-151/17; Nr TC-60105-151/20 wydane przez Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Aktualności

Grudzień 2021

Aktualnie odbywają się w Ośrodku w Stalowej Woli kursy operatorów maszyn i urządzeń budowlanych w specjalnościach:

• Koparko-ładowarki wszystkie, kl. III

• Ładowarki jednonaczyniowe do 20 t, kl. III

• Ładowarki jednonaczyniowe wszystkie, kl. I

• Koparki jednonaczyniowe 25 t, kl. III

• Koparki jednonaczyniowe wszystkie, kl. I

• Walce drogowe kl. II

• Zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. II

Egzamin państwowy, dla wyżej wymienionych specjalności, odbędzie się w dniu 22.12.2021.

Natomiast w bazie zamiejscowej Ośrodka w Jarosławiu aktualnie odbywają się kursy w specjalnościach:

•Koparko-ładowarki wszystkie, kl. III

•Koparki jednonaczyniowe 25 t, kl. III

Egzamin państwowy dla wyżej wymienionych specjalności odbędzie się w dniu 22.12.2021.

Prowadzimy również zapisy na kolejne szkolenia w Ośrodku w Stalowej Woli:

•Operatorów maszyn budowlanych (koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe, spycharki, równiarki, pompy do mieszanki betonowej) w trzeciej i pierwszej klasie uprawnień

•Operatorów maszyn drogowych (walce drogowe, przecinarki do nawierzchni dróg, piły mechaniczne do ścinki drzew)

•Operatorów wielozadaniowych nośników osprzętów (ładowarki teleskopowe, ładowarki ze sterowaniem burtowym)

•Montażystów rusztowań budowlano-montażowych metalowych

Planowane rozpoczęcie zajęć na wyżej wymienione kursy w dniu 10.01.2022.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji pod numerami telefonów: 784-097-045, 606-669-167

czytaj więcej